"בנט מחויב בעיקר לבוץ הקואליציוני בו הוא נמצא"
ינון מגל ובן כספית