ינון: "איך לשוקן יש עיתון?"; בן: "זה מה שיפה בדמוקרטיה"
ינון מגל ובן כספית