"הכפשת אדם בלי לבדוק את העובדות - תחלואה קשה של החברה"
זהבי עצבני