"הצטבר בקרן סכום אפסי שלא כדאי לדבר עליו"
איפה הכסף