"מי שהקים את הממשלה החדשה זה ביבי בכבודו ובעצמו"
גיא פלג