9.5 שנות מאסר נגזרו על הגננת המתעללת
בן כספית ואריה אלדד