"אין לי חלומות, אני רק מבקשת שנהיה בריאים"
ג'ודי שלום ניר מוזס