"האופוזיציה חצתה קו אדום של סיכון ביטחון המדינה"
ינון מגל ובן כספית