"ההחלטה של בנט לא לעבור לבלפור - מקוממת ובזויה"
זהבי עצבני