"איבדנו קשר עם הכוחות, והכרזנו על נוהל 'חניבעל'"
ינון מגל ובן כספית