"נורת אזהרה לפאינות ולפאינים הבאים"
בן כספית ואריה אלדד