"האופוזיציה תעשה הכל כדי להפיל את הקואליציה"
סיון כהן