"לנצח מגפה זה מורכב יותר מלכתוב ספר מהאופוזיציה"
סיון כהן