"לפיד יכול לעשות הכל גם בלי תואר בביולוגיה"
רוני דניאל