שכונת התקווה: "התקווה הלכה כבר מזמן, נותרה רק השכונה"
רוני דניאל