"אנחנו לא צריכים לגדל את הילדים שלנו על הערכים האלה"
רוני דניאל