"יש קווי דמיון בין חורבן הבית לבין המציאות בישראל"
ניסים משעל