"אנו עדיין בעיצומה של מגפה עולמית"
ג'ודי שלום ניר מוזס