"כולם מדברים על איחוי, אף אחד לא מדבר על צדק"
איפה הכסף