"זכותה של חברה מסחרית לא למכור להתנחלויות"
ינון מגל ובן כספית