"הטלפונים שפורסמו לא קשורים אלינו"
ינון מגל ובן כספית