"בסופו של דבר, יש לנו כדור הארץ אחד משותף לכולם"
איפה הכסף