תקנות חדשות: על ביהמ"ש לפסוק הוצאות משפט
אראל סג"ל