"הילדים של בנט לא בחרו להיות רה"מ, על מה הצעקה?"
גיא פלג