"במציאות הקיימת מה שנשאר לנו זה הכותל"
ינון מגל ובן כספית