"המדינה מעדיפה לא להטיל סנקציות קשות על הקבלנים"
סיון כהן