"נתב"ג הוא המקום שמננו תגיע המוטציה הבאה"
סיון כהן