"אני בעד גזר דין מוות למי שעושה מעשים כאלה"
זהבי עצבני