מועצת השורא קבעה: משתמשי הקנאביס עבריינים
ינון מגל ובן כספית