מגל התעמת עם כספית והביא לנטישתו
ינון מגל ובן כספית