"יש לקבל החלטות שלא התמודדו איתן לפני כן"
אראל סג"ל