"מי שחשב שבנט לא ייפנה התיישבות יהודית, שיחשוב שוב"
אראל סג"ל