"רוני היה אדם מיוחד לבבי ומאוד צנוע ואמיתי"
גיא פלג