"איני רוצה לאכול אצל ערבים מאז מה שקרה בעיר"
ינון מגל ובן כספית