"חשיבות החקלאות במדינה, היא מעבר לביטחון הכלכלי"
גיא פלג