"את הדברים שהוא עשה לי, הוא עשה לעוד בנות"
מעיין אדם