"מטרת הרפורמה - להזניק את החקלאות ולהועיל לצרכן"
ג'ודי שלום ניר מוזס