"שאפו לזנדברג שתטיל מס על כלים חד פעמיים"
ג'ודי שלום ניר מוזס