"תקציב מאולץ וטיפשי - צריך להתנגד לכולו"
איפה הכסף