הסיפור העלום של המעפילים שגורשו לאי נידח
ורדה רזיאל ז'קונט