"החיסון הנוכחי יעיל גם נגד זן הדלתא"
פרופ' רפי קרסו