"אני לא רואה בירי מלבנון דרמה אמיתית"
ינון מגל ובן כספית