"ישראל יכולה להגיב בצורה שתהלום את המציאות בלבנון"
אראל סג"ל