"מערכת החינוך לא יכולה להמשיך להתקיים ככה"
איפה הכסף