החלו עבודות ההנגשה במערת המכפלה
בן כספית ואריה אלדד