הקורונה הביאה את מורי הדרך לקריסה
ינון מגל ובן כספית