"יש מקום לשקול את דחיית שנת הלימודים"
ניסים משעל וגיא פלג