"הממשלה צריכה להיות ערוכה לדאוג לאלו שיסגרו אותם"
סיון כהן