"המסכים של המדדים בת"א ירוקים - שיא של כל הזמנים"
איפה הכסף