"יהיה רה"מ מזרחי כשבראש ש"ס תעמוד אישה אשכנזית"
זהבי עצבני